تاريخ : ۱۳۸٩/٧/۱٤ | ۱:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مصطفی عابدی اردکانی


ای مالک! اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به چشم بد نگاهش مکن ، شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی


و من این جمله فوق العاده را به شعر در آوردم

پند مولامان علی را بشنوید
گفت مالک بشنو از من این نوید

گر به شب دیدی یکی را در گناه
تو گنهکارش مخوان در صبحگاه

شاید او وقت سحر برگشته است
توبه کرده از تو بهتر گشته است.

 

**** ...وما چقدر با اربابمان فاصله داریم....تفکر  او چیست وما به چه می اندیشیم...  • گسیختن
  • راندن