تاريخ : ۱۳۸٤/٤/٤ | ٩:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : مصطفی عابدی اردکانی

سلام

تبريک و تبريک و تبريک

تبريک به اداره ملت

تبريک به هوشمندی ملت

تبريک به عزم ملت و بالاخره ...

اتفاقی که قرار بود بيفتد... افتاد

و سفارشی به رئيس جمهور منتخب :

آقای احمدی نژاد

سلام

 

ما به شما رأي داديم و تورا با رنجها و دغدغه ها پس از رقابتي سنگين

 

 پس از دو مرحله برگزيديم . هماني باش كه در ذهن همايمان نقش بسته

 

اي ؛ مردمي ، مهربان ، ساده و صادق ، علي گونه و مقتدر.

 

دستهاي پينه بسته كارگران را و قشر متوسط و ضعيف جامعه كه تو را از

 

دست بازاريان و سرمايه داران و كارخانه داران نجات دادند و اعتبار

 

بخشيدند فراموش مكن .

 

رجايي زمان باش و خود را اسير حزب و جناح مكن .

 

جانا دوستت داريم چرا كه مهرت را خدا در قلب ما انداخته است .

 

خدا حافظ    رئيس جمهور

 

اي منتخب واقعي توده مردم .

 

مصطفي عابدي اردكاني

   • گسیختن
  • راندن