تاريخ : ۱۳۸٦/۳/۱٤ | ٩:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : مصطفی عابدی اردکانی


 سلام
برخود لازم مي دونم از او بنويسم

 از اون مرد بزرگ

 از اون ناجي من و تو تمام ايراني ها
از او كه باعث سربلندي هر مسلمان است.
خدا رو شكر ابياتي هم بر زبانم جاري شد تا من هم در اين نيمه هاي خرداد روسياه نباشم.

سلام بر امام خوب يها

تو رؤياي مردان ايران زميني
تو با جان و ايمان مردم عجيني
تو فرزند آب و درخت و بنفشه
تو با حس سبز اجابت قريني
تو در شب  درخشيدي و نور را
كه در دست دجالهاي زميني
اسير هوسهايشان مانده بود
رهانيدي اي آسماني نگار اي خميني!


                                                          ۱۴/3/86       9صبح  • گسیختن
  • راندن