تاريخ : ۱۳۸٦/٧/٦ | ۳:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مصطفی عابدی اردکانی

روزه مان واقعي خواهد بود اگر براي او – فقط و فقط به خاطر او – طعم سختي ها را بچشيم و به راز روزه داربودن بينديشيم و برهان تحريم حلالها را درك كنيم.

از بركات اين ماه تجديد حس آدم بودن و دوباره متولد شدن و از پوسته هاي گناه دور گشتن و خود را دو باره يافتن است . دراين ماه گمگشته خود را كه در پشت حجاب گناه و معصيت به دست فراموشي سپرده ايم مي يابيم و با او سفر دشوار زندگي را ادامه مي دهيم . خود را مي يابيم و خدايمان را در آينه خويش به نظاره مي نشنيم چراكه من عرف نفسه فقد عرف ربه .  • گسیختن
  • راندن