تاريخ : ۱۳۸٧/٧/۱٩ | ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مصطفی عابدی اردکانی


سلام
بایید باهم زمزمه کنیم:
دیگر برایم مهم نیست                    اینکه کجای زمینم
اینکه برای همیشه                         دیگر شمارا نبینم
دیگر برایم مهم نیست                      آوارگی در بیابان
یا اینکه حتی بمیرم                         قبل از رسیدن به پایان

ممنون  • گسیختن
  • راندن