فضای شهر سنگین است

فضای شهر سنگین است

چرا مولا نمی آید؟

سکوتی سربی و سیال

زمین در خویش می پیچد

نه خورشیدی نه مهتابی

 هوا تاریک تاریک است

غروب مرد میدانهای رزم و مهربان نیمه های شب

 زبانم لال

               نزدیکست

 

نماز صبح او رنگین به خون پاک رگهایش

نگاه آسمان تاریک

یکی از دور می آید

کسی که شانه ایش را دو خورشید جهان افروز می گیرند

یکی که چاه تنها چاه میداند تمام رازهایش را

 

من از تنهایی یک مرد می گویم

من از بغض فرو افتاده در عمق وجود دهر می گویم

 

فضای شهر سنگین است

چرا مولا نمی آید؟

شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام تسلیت باد

 

/ 1 نظر / 8 بازدید