طلوع

تا خیالت ای عزیز

                       در دلم طلوع کرد

پشت خود به هر مه و ستاره کرده ام

 

 

 

تمام آیه های خوب یک به یک ردیف شد

تا برای دیدن تو باز

                               استخاره کرده ام

/ 0 نظر / 24 بازدید