یاس در فکر رفتن است

کبودی احساس یاس ها را 

       در روزهای غربت مدینه مرور کن

               علفهای هرز، چشم دیدن بهار را ندارند!

"ایام فاطمیه بر دوستدارانش تسلیت باد"

یاس  در فکر رفتن است

باغبان دلش گرفته است

زین همه جفا

زین همه خیانت  و دروغ

جای لاله را خار ها گرفته اند

باغبان که رفت

لاله هم دلش گرفت

لاله همدمش فقط

عطر بوی یاس بود

یاس هم اراده کرده پیش باغبان سفر کند

یاس باغ عاشقی؛ معطر و کبود

 رهسپار کوچه های جاودانه ی بهشت شد

باغ ماند و لاله و علوفه های هرز

باغ ماند و لاله و جدال خارهای زخم خورده از عدالتش

باغ ماند و لاله و شکوفه های تازه رسته اش

یاس  در فکر رفتن است

باغبان دلش گرفته است

تا غروبی یگر

/ 1 نظر / 6 بازدید
حمید

سلام به نظر من خیلی عالی بود درود