ماه دوباره نو شدن


وبلاگم رو بروز مي كنم با نام آن مهربان بي همتا
و همراه مي شوم با شما دوستان مجازي
ياران من ! ممنونم ازاينكه هر از گاهي با حضور خويش و  انشاي پيامي مرا وادار مي سازيد بمانم و از اين فضاي صميمي وب غافل نمانم و باز هم برايتان بنويسم.
 ممنوم از اينكه با قدوم نامرئي تان در كلبه حقيرانه ام بهار را به خزان نوشته هايم هديه مي كنيد
آري قول مي دهم هميشه در كنار شما و همسايگي شما بمانم و باور كنيد كه دربهاي كلبه ام با يك كليكك ساده برويتان باز مي شود .
نگاهم منتظر قدوم سبزتان خواهد ماند .

ماه دوباره نو شدن
روزها ي عمر به سرعت باد مي گذرد و هنوز عيد فطر سال قبل را فراموش نكرده ماه مبارك رمضاني ديگر از راه مي رسد و ما را به ميهماني خدا مي برد.
ماه رمضان ماهي ست بسيار زيبا و دوست داشتني . اين ماه كاملاً با ماههاي ديگر فرق دارد. اين تفاوت در تمام لحظات اين ماه پيداست. رفتار ها ، نگاهها، حرفها، دوستي ها ، عبادتها، خلاصه تمام ابعاد وجودي ما مسلمان را تحت تأثير قرار مي دهد البته به شرط آنكه اين ماه را درك كنيم و قدر آنرا بدانيم و باور كنيم كه مهمان خالق بزرگ خود هستيم.
در اين روزها بركت و نعمت تقسيم مي كنند.ياد سرچشمه خلقت بيشتر در دلها جريان مي يابد ، نافرماني و سرپيچي كم مي شود و شيطان به سختي به خواسته هايش مي رسد.
در اين ماه دلها به هم نزديكتر ميشود ؛ سفره عشق گسترده مي گردد و مي توان جرعه جرعه بركت و رحمت نوشيد و جان خود را با اميد مغفرت و آمرزش سيراب نمود. مي توان خدارا حس كرد و او را بي واسطه تر از هميشه صدا زد . البته اين مائيم كه به اندازه ظرفيتهايمان از اين سفره بهره مي بريم  و گاهي حتي ممكن است با دست خالي از اين خوان گسترده الهي بلند شويم كه در آنصورت بدا به حالمان و بدا به لياقتمان كه لايق اين خوان نبوده ايم و بايد در خود و در اعمال و رفتار خويش تجديد نظر كنيم .
                                                             تا فرصتی دیگر27.gif

/ 1 نظر / 17 بازدید
علي

سلام ممنون که يادی از ما کردی در پناه حق