نگرانم

نگرانم نگرانم نگرانم تا همیشه

چرا سهم من از عشق تو فقط طعنه و نیشه

بگو جز من چه کسی عاشق اون چشم سیاهه؟

بخدا به این نهال عاشقی نزن تو تیشه

/ 1 نظر / 64 بازدید

m-hmasa.blogfa.com موسسه حماسه اردکان را لینک کنید